Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Moens Mortsel

Antwerpsestraat 7

2640 Mortsel

Hoofdapotheker: Filip Moens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0462.302.196

Machtigingsnummer APB: 113712

Telefoonnummer: 03 888 04 10

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.